Tak a nebo tak – KONTRASTY “

 

Kontrast je v umění jedním ze základních skladebních principů tvorby. Vyvolává pocit napětí a emocí.V běžném životě nám kontrast pomáhá orientovat se mezi tím, co z vlastní zkušenosti chápeme jako 
pozitivní - dobré či jako negativní – tedy špatné. Díky tomuto zjednodušenému principu „dobra a zla“ si uvědomujeme své postoje ve společnosti,nacházíme kontrasty – protiklady a tedy můžeme aktivně vnímat socio-kulturně vztahy ve společnosti. 
Pomoci uměleckého vyjádření chceme v lidech podpořit sounáležitost s jejich okolím a prohloubit jejich kulturní vazby. Výtvarná témata jsou převážně zaměřena na respekt k odlišnosti a toleranci vůči okolí a sobě samému.

fotil Max _)

 

Projekt tvoří celkem 5 částí:

1. Kontrasty v nás

Díky kontrastu se dokážeme orientovat mezi dvěma odlišnými rovinami, které nám vymezují TO dobré a TO špatné.. Chtěli bychom výtvarnými prostředky zpracovat takové náměty jakými jsou např. odlišnosti v lidské povaze, zdraví versus handicap, kontrasty v lidských hodnotách či odlišnosti v přístupu k prostředí ve kterém se pohybujeme – aktivní x pasivní občan.

2.Umění – kontrast ve vyjádření

Princip kontrastu je pro umění velmi důležitý, protože je základním stavebním prvkem jakéhokoliv umění. Bez odlišnosti by nás umění nebavilo. Chceme se proto zaměřit na kontrastní polohy výtvarného jazyka například z hlediska barvy, tónu, kompozice, ale i po stránce věcné, obsahové, emotivní nebo významové

3. Kontrasty v přírodě

Vztah člověka ke krajině se v průběhu vývoje lidstva proměnil natolik, že pod jeho rukama vlastně mizí její původní charakter.. Řada z nás si vůbec neuvědomuje jak velký a nechtěný dopad lidská činnost na přírodu v mnohých případech má.. Hlavním cílem této části grantu je upozornit na pestré vlastnosti přírody, její kontrasty – zejména v dnešní době – a v řadě případů i její neuchopitelnost.

4.Materiálové kontrasty

Materiál je zároveň i nástroj, který nám umožňuje vizualizovat myšlenku. Seznámíme se s nejrůznějšími materiály, výtvarnými technikami a vytvoříme vlastní sborník námětů. Naučíme se poznávat nové materiály a recyklovat ty, které už nikdo nepotřebuje.

5.Divadlo světa

Divadelní svět je kontrasty vlastně přeplněn. Společně prozkoumáme pozadí divadla a hereckého povolání. Rozebereme nejrůznější divadelní představení (hry, opery, muzikály…) a postavy, pro které je ona odlišnost důležitá z hlediska vývoje příběhu (dobra a zla).