Tak a je tu podzim a s k němu bezpochyby patří i pouštění draků.

S dětmi jsme nejprve zpracovali barevné  návrhy, které byly nakonec realizovány na připravené „dračí konstrukce“.

O tom jak si budou jednotliví draci počínat ve svém přirozeném prostředí vám přineseme reportáž. Prozatím se musíte spokojit

s ukázkami jednotlivých realizací: