INDUSTRIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDOUCNOST – Téma letošního výtvarného roku

 

Budoucnost je od samého počátku lidstva základní otázkou, kterou se mysl každého z nás zaobírá již od samého dětství. Nebylo tedy pro nás příliš velkým  překvapením , že toto téma si děti samy vybraly jako základní  projekt, který nás bude provázet v našich výtvarných kurzech v celém  následujícím   roce.

Nejen, že se získáme řadu nových informací , především však dáme prostor fantazii, se kterou je toto téma velmi úzce  spojeno. Vždyť otázky spojené s existencí času a jeho vnímáním –  tedy minulostí, přítomností a budoucností jsou pro nás zcela zásadní a dosud nikdo nepodal jasnou odpověď na řadu otázek s tímto fenoménem spojených, např. :

Co je to čas?

Kdy vznikl , resp. je nekonečný nebo má konec a začátek?

Kde všude je čas?

Obejdeme se bez něj?

Je možné v čase cestovat do budoucnosti či minulosti?

Můžeme se dozvědět co nás v budoucnosti čeká a můžeme ji ovlivnit?

/ jasnovidci a vizionáři mezi námi – N.Tesla, A.C.Clark , Georg Orwell a jiní/

 

 • Zcela jistě nás v těchto souvislostech  bude zajímat jak budou vypadat města v budoucnosti, doprava a život v nich. Fantazírovat nad podobou aut  bez řidičů , létajících strojů, nad podobou domů, ve kterých budeme bydlet, nad podobou předmětů denní potřeby, nad designem budoucnosti
 • Budeme také zkoumat tajemnou hvězdu S I R I U S, hvězdu  k níž se vztahuje nejvíc starých bájí a pověstí. Některé dokonce tvrdí, že v dávné minulosti ze Siria  přiletěly bytosti, které naučily pozemšťany základům vědění
 • Seznámíme se také s planetou  M A R S a možnostmi života na ní
 • Budeme zkoumat výpovědi kosmonautů o pocitech člověka vytrženého z našeho světa , představovat si start a přistání rakety a  jaké je to být ve stavu beztíže
 • Budeme si umět vytvořit své vlastní sluneční hodiny, které ukazují čas v závislosti na zdánlivém pohybu Slunce?
 •  Seznámíme se s knihou od francouzského spisovatele Antoina de Saint –Exupéryho „Malý princ „jenž přišel z malé planetky.
 •  Navštívíme v Praze Muzeum Karla Zemana, známého režiséra a velkého filmového pohádkáře . V muzeu se  vzneseme na létajícím stroji, projdeme se po Měsíci barona Prášila a zažijeme další dobrodružství
 • Budeme se dívat na divadlo mraků
 • Budeme se dívat na „obyčejný“ roj včel
 • Budeme sledovat pouť Slunce – den a noc
 • Zkoumat tajemství zřícenin ve Stonehenge

Zkrátka a dobře pokusíme se  uplatnit vlastní fantazii a společně či individuálně  jednotlivá témata výtvarně  zpracovávat .