Jak si představujete vesmír?

Výtvarná práce s cílem probudit spontánnost a následnou uvolněnou práci s výtvarnými prostředky.

 

IMG_5216 IMG_4559 IMG_5220 IMG_4558