Níže uvedený letáček je možné vytisknout, vyplnit a případně zaslat zpět na e-mailovou adresu lektora kroužku/najdete v kontaktech/, popřípadě přinést na úvodní hodinu. S lektorem je možné se dohodnout i telefonicky. Všechny platby probíhají bezhotovostně na účet STUDIO PALETA  o.p.s.  číslo : 224439389/0800

Upozorňujeme, že před uskutečnění platby je nezbytné od lektora získat variabilní symbol platby.