V letošním roce opět navazujeme na spolupráci s Álou Prokopovou  a hudebním matiné v Krásetíně.

Jako první ze série plakátů  děti zpracovaly plakát pro Oldies Duo.