Hnízdo (2)

Klub „Hnízdo“ je otevřen od ledna 2013 pro předškolní děti od 3 let, které se chystají vstoupit do „velké“ školky.
V „Hnízdě“ chceme dětem vytvořit domácí atmosféru založenou na principech waldorfské pedagogiky, děti se zde budou moci svobodně a všestraně rozvíjet.
Prostřednictvím tvořivých uměleckých a smysluplných činností chceme vést děti k samostatnosti ale zároveň posilovat vědomí sounáležitosti, vzájemného respektu.
Maximální počet bude 12 dětí, o které budou pečovat minimálně dvě kvalifikované lektorky s VŠ (pedagogickým) vzděláním.
Dopolední program má jasně danou strukturu, pravidelný rytmus odpovídající potřebám a zájmům dětí předškolního věku. Děti si budou moci hrát, budeme společně
zpívat, tancovat/ cvičit jógu, malovat akvarelovými barvami, modelovat z včelího vosku, kreslit, atp.
Při všech činnostech budeme využívat výhradně přírodní materiály (papír, dřevo, včelí vosk, bavlna, apod.).
Děti se budou moci podílet na činnostech dospělých – úklid, přípravy  jídla, pomoc druhým a tím budou moci rozvíjet své schopnosti prosociální i praktické dovednosti.

Rytmus dopoledne:
 8.00 —  9.30  – přicházení dětí, volná hra a estetické činnosti (kreslení, malování, modelování, atd.)
9.30 — 10.00  – uklízení a společný kroužek — písně, tance, říkadla a kruhové hry
10.00 — 10.15  – svačina (vlastní)
10.15 — 10.30  – oblékání a odchod ven
10.30 — 11.30  – pobyt venku – práce na zahrádce nebo procházka na dětské hřiště v Junácké ulici
                              (nebo pokračování v ranní činnosti – dle počasí)
11.30 — 12.15  – pohádka a oběd (vlastní)
12.15 — 12.45  – odcházení domů, úklid

Spolupráce s rodinou

Velký důraz klademe na spolupráci rodičů na chodu a atmosféře „Hnízda“.
Rodiče se účastní a podílejí na slavnostech a akcích v průběhu celého roku.