Naše ateliery nabízí nejen tradiční výtvarné techniky ale často si dovolíme s dětmi i experimentovat. Kroužky jsou přístupné i pro nejmenší šikovné děti ve věku od 3-4 let. V době, kdy nás ještě pandemie nestrašila, jsme pořádali i různé víkendové aktivity, včetně výletů a výtvarných soustředění. Vstřícnost, milý přístup a entuziasmus lektorů vždy byl a je zárukou dobrého kolektivu, soustředěné zábavy i tvůrčího naplnění.

V případě potřeby dalších informací neváhejte zavolat  našim lektorkám  nebo poslat dotazy e-mailem. Na všechny ihned odpovíme.

Úhrady za jednotlivé  kroužky jsou  v tomto pololetí  vždy za celé období a přijímáme je pouze na náš účet.

Platby za jednotlivé lekce nejsou bohužel možné, po dohodě je však možné absolvovat  s dítětem  první zkušební  on-line lekci zdarma.

Sourozenci mají u nás 10% slevu.

LEKTORKY  DOPOLEDNÍHO PROGRAMU 

O

OLA ZÁVADOVÁ

Vystudovala SPgŠ ( 1993-1997) v Praze obor Učitelství pro MŠ a PedFak UK (1999-2002) tentýž obor. Od roku 2001 pracovala ve Waldorfské mateřské škole v Praze 3. Zde nejprve vedla kroužek hry na zobcovou flétnu a od r. 2003 zde působila i jako učitelka až do odchodu na MD koncem r. 2007. Má ukončený Seminář Waldorfské pedagogiky pro učitelky mateřských škol a absolvovala kurz Respektovat a být respektován. V roce 2008 založila spolu s dalšími maminkami z Břevnova Klub rodičů a dětí Dvorek – pravidelná setkávání rodičů s malými dětmi (0-3roky) a podílí se na jeho organizaci. V lednu 2013 založila s Lucií Kuthanovou a Olgou Flekovou ve spolupráci se skupinou rodičů ve Studiu Paleta Klub Hnízdo, jehož je lektorkou. Má tři děti.

 

 

Snímek 125

GABRIELA KOPECKÁ

Vystudovala Pedagogickou fakultu na Univerzitě Mateja Bela v Banskej Bystrici obor dějepis – výtvarná výchova. Absolvovala  Školu vědomého rodičovství a Jednoletý víkendový proseminář na Akademii sociálního umění Tabor. V minulosti pracovala jako vychovatelka v Jedličkově ústavu a sociální terapeutka v Dílně Eliáš. Během mateřské dovolené spolupracovala s Klubem rodičů a dětí Dvorek. Má tři děti.

 

 

IMG_4274

OLGA FLEKOVÁ

Vystudovala DAMU, obor herectví se zaměřením na autorskou tvoru a pedagogiku, Studovala Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. V minulosti pracovala jako učitelka ve Waldorfské mateřské škole v Praze 3, v současné době pracuje jako kordinátorka Centra Amelie Praha a terapeutka v přímé práci s klienty, vede divadelní a pohybové dílny pro lidi s mentálním postižením.

.

 

Ceny za dopolední program najdete na samostatné stránce HNÍZDA

 

LEKTORKY  ODPOLEDNÍHO PROGRAMU

VÝTVARNÉ KROUŽKY ZAČÍNAJÍ  7.února 2023

14,00 – 15,30 pro děti 4+       15,45 – 17,15 pro děti 8+

 

MARKÉTA NOVÁKOVÁ – VÝTVARNÉ KROUŽKY PONDĚLÍ a ÚTERÝ  ( mobil: 776 085 726 , e-mail: marketa323@gmail.com )

Vystudovala jsem obory psychosociální vědy a religionistiku na HTF UK (1998-2002) a VOŠ pedagogickou na Praze 6, obor předškolní a mimoškolní pedagogika (2014 – 2018).

Ráda bych ve STUDIU  vytvořila vstřícné prostředí, ve kterém se budou děti cítit dobře a kde budou moci uplatnit a rozvíjet svoji kreativitu a fantazii při práci s různými tradičními i méně tradičními materiály.

Těším se, že budeme s dětmi podnikat dobrodružné objevitelské výpravy do barevného fantazijního světa a doufám, že si při tom užijeme hodně radosti a zábavy.

 

 

Cena výtvarných kroužků na 1.pololetí činí v PONDĚLÍ  2720 ,-Kč/17 lekcí/. Každá lekce trvá 90 min.

 

TEREZA NOVÁKOVÁ – VÝTVARNÉ KROUŽKY ÚTERÝ   ( mobil: 773 179 631 , email: tereza323@gmail.com )

Kreslit a malovat mě baví už od malička, vždy to byla důležitá součást mého života. Na druhý stupeň  jsem nastoupila na ZŠ Petřiny – sever, do výtvarně zaměřené třídy, což ovlivnilo i mé další směřování a  výběr SŠ. 

Nyní jsem studentkou posledního ročníku střední  umělecké školy DUKE Náhorní v oboru knižní grafiky a ilustrace. 

Ráda bych tak k umění vedla i další děti, které to mají stejně jako já a pomohla jim, pomocí různých témat a výtvarných technik, rozvíjet jejich tvořivost a kreativitu.

Cena výtvarných kroužků na 1.pololetí činí v  ÚTERÝ  3200,-Kč/ 20 lekcí/. Každá lekce trvá 90 min.

 

 

MARIE DOLEŽALOVÁ – ČTVRTEČNÍ  DRAMAŤÁČKY  pro děti 4+  od 14:00 do 15:00 hodin  ( mobil: 774 174 237, e-mail mariedolezalova.ofiko@seznam.cz )

 

Jsem herečka a moc mě baví práce s dětmi. Na konzervatoři jsem učila jeden ročník herectví a dramaťák pro nejmenší mi dává smysl jako propojení mé současné mateřské role a mého povolání.

Kroužek, který povedu bude první výchovou dětí k tomu, aby cítily příběh. Pro nejmenší jsou to pohádky – rády je poslouchají a někdy také samy rády hrají. Náš rok by tedy měl být o tom, aby účastníčci uvědomili, co je to příběh a jak jej mohou tvořit. Ráda bych jim předala první základy improvizace-spolupráce při jeho tvorbě. Vše bude probíhat v přítomnosti, nepůjde o žádné nacvičování pro rodiče, důležitý je pro mě prožitek dětí. Nerada bych je vedla v tak malém věku k tomu, že   důležité je mít co předvést.

 

Cena ČTVRTEČNÍCH DRAMAŤÁČKŮ  pro mladší děti činí  3000 – Kč za pololetí /únor 2023 – červen 2023/ a zahrnuje 20 lekcí/ 60 minut

 

 

 

HUDEBNÍ HRÁTKY S  RÁCHEL KUČEROVOU  – každou středu od 13,30 do 14.30 hodin ( mobil 721 716 125,  e-mail: kucerova.rachel@gmail.com )    

  

Ráchel Kučerová

Vystudovala Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UK se zaměřením na Dramatickou výchovu. V roce 2020 ukončila komunitně-skupinovou část Psychoterapeutického výcviku v Daseinsanalýze. Je absolventkou kurzu RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení). Pracovala mnoho let jako chůva v rodinách. Od dětství hraje na klavír a flétnu. Během studií se též začala věnovat modernímu výrazovému tanci. Sympatizuje s waldorfským pojetím pedagogiky. Má dvě děti, o které s láskou pečuje.

 

Cena kroužku 130,-Kč/60 minut, celkem 2730,-Kč za pololetí /21 lekcí/