VÍTÁME VÁS VE DRUHÉ POLOVINĚ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše ateliery nabízí nejen tradiční výtvarné techniky ale často si dovolíme s dětmi i experimentovat. Kroužky jsou přístupné i pro nejmenší šikovné děti ve věku od 3-4 let. V době, kdy nás ještě pandemie nestrašila, jsme pořádali i různé víkendové aktivity, včetně výletů a výtvarných soustředění. Vstřícnost, milý přístup a entuziasmus lektorů vždy byl a je zárukou dobrého kolektivu, soustředěné zábavy i tvůrčího naplnění.

V případě potřeby dalších informací neváhejte zavolat  našim lektorkám  nebo poslat dotazy e-mailem na info@studiopaleta.com. Na všechny ihned a rádi  odpovíme.

Úhrady za jednotlivé  kroužky jsou  v tomto pololetí  vždy za celé období a přijímáme je pouze na náš účet.

Platby za jednotlivé lekce nejsou bohužel možné, po dohodě je však možné absolvovat  s dítětem  první zkušební  lekci zdarma.

LEKTORKY  DOPOLEDNÍHO PROGRAMU 

O

OLA ZÁVADOVÁ

Vystudovala SPgŠ ( 1993-1997) v Praze obor Učitelství pro MŠ a PedFak UK (1999-2002) tentýž obor. Od roku 2001 pracovala ve Waldorfské mateřské škole v Praze 3. Zde nejprve vedla kroužek hry na zobcovou flétnu a od r. 2003 zde působila i jako učitelka až do odchodu na MD koncem r. 2007. Má ukončený Seminář Waldorfské pedagogiky pro učitelky mateřských škol a absolvovala kurz Respektovat a být respektován. V roce 2008 založila spolu s dalšími maminkami z Břevnova Klub rodičů a dětí Dvorek – pravidelná setkávání rodičů s malými dětmi (0-3roky) a podílí se na jeho organizaci. V lednu 2013 založila s Lucií Kuthanovou a Olgou Flekovou ve spolupráci se skupinou rodičů ve Studiu Paleta Klub Hnízdo, jehož je lektorkou. Má tři děti.

 

 

GABRIELA KOPECKÁ

Vystudovala Pedagogickou fakultu na Univerzitě Mateja Bela v Banskej Bystrici obor dějepis – výtvarná výchova. Absolvovala  Školu vědomého rodičovství a Jednoletý víkendový proseminář na Akademii sociálního umění Tabor. V minulosti pracovala jako vychovatelka v Jedličkově ústavu a sociální terapeutka v Dílně Eliáš. Během mateřské dovolené spolupracovala s Klubem rodičů a dětí Dvorek. Má tři děti.

 

 

 

 

 

 

IMG_4274

OLGA FLEKOVÁ

Vystudovala DAMU, obor herectví se zaměřením na autorskou tvoru a pedagogiku, Studovala Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. V minulosti pracovala jako učitelka ve Waldorfské mateřské škole v Praze 3, v současné době pracuje jako kordinátorka Centra Amelie Praha a terapeutka v přímé práci s klienty, vede divadelní a pohybové dílny pro lidi s mentálním postižením.

.

 

 

Ceny za dopolední program najdete na samostatné stránce HNÍZDA

 

LEKTORKY  ODPOLEDNÍHO PROGRAMU

VÝTVARNÉ KROUŽKY 

14,00 – 15,30 pro děti 4+       15,45 – 17,15 pro děti 8+

 

MARKÉTA NOVÁKOVÁ – VÝTVARNÉ KROUŽKY PONDĚLÍ   ( mobil: 776 085 726 , e-mail: marketa323@gmail.com )

Vystudovala jsem obory psychosociální vědy a religionistiku na HTF UK (1998-2002) a VOŠ pedagogickou na Praze 6, obor předškolní a mimoškolní pedagogika (2014 – 2018).

Ráda bych ve STUDIU  vytvořila vstřícné prostředí, ve kterém se budou děti cítit dobře a kde budou moci uplatnit a rozvíjet svoji kreativitu a fantazii při práci s různými tradičními i méně tradičními materiály.

Těším se, že budeme s dětmi podnikat dobrodružné objevitelské výpravy do barevného fantazijního světa a doufám, že si při tom užijeme hodně radosti a zábavy.

 

 

Cena výtvarných kroužků na 1.pololetí činí v PONDĚLÍ 3230 ,-Kč/19 lekcí/. Každá lekce trvá 90 min.

 

TEREZA NOVÁKOVÁ – VÝTVARNÉ KROUŽKY ÚTERÝ   ( mobil: 702 082 193 , email: tereza323@gmail.com )

Kreslit a malovat mě baví už od malička, vždy to byla důležitá součást mého života. Na druhý stupeň  jsem nastoupila na ZŠ Petřiny – sever, do výtvarně zaměřené třídy, což ovlivnilo i mé další směřování a  výběr SŠ. 

Nyní jsem studentkou posledního ročníku střední  umělecké školy DUKE Náhorní v oboru knižní grafiky a ilustrace. 

Ráda bych tak k umění vedla i další děti, které to mají stejně jako já a pomohla jim, pomocí různých témat a výtvarných technik, rozvíjet jejich tvořivost a kreativitu.

Cena výtvarných kroužků na 2.pololetí činí v  ÚTERÝ 3230 ,-Kč/ 19 lekcí/. Každá lekce trvá 90 min.

 

 

MARIE HÁSKOVÁ  – VÝTVARNÉ KROUŽKY   STŘEDA   ( mobil: 607 562 993  , email: marie.haskova@gmail.com )
 
Vystudovala jsem SUPŠ (Střední uměleckoprůmyslovou školu na Žižkově) obor Tvarování dřeva a řezbářství, následně Scénografii alternativního a loutkového divadla na DAMU v Praze. V dětství několik let v Dismanově Rozhlasovém Dětském Souboru, léta hry na zobcovou flétnu, 19 let historické tance u Elišky Trojanové, 3 jazyky, cestování, pracovní stáž ve Stuttgartu, Goetheanu v Basileji, studijní stáž v Drážďanech. Pracovní zkušenosti s divadlem pro děti (Damúza, Vyšehrátky) i dospělé (Dejvické divadlo). Několik let hraní ve studentském souboru ve sklepním prostoru Harold a H2O.
Máme 2 děti, žijI střídavě v Praze na Břevnově a na chalupě v severních Čechách.
 
 
 
Ráda bych společně s dětmi  vytvořila prostor, kde si děti vyzkouší samostatnou i kolektivní tvorbu a uvažování o procesu tvorby, barvách či materiálech v širším kontextu – kupříkladu v kontextu prostředí, ve kterém žijeme, ročního období, počasí, nálady atd. Středeční výtvarka by neměla být o hmatatelném výsledku, ale spíše o hraní si, zkoušení, hledání a přítomném okamžiku.

Cena výtvarných kroužků na 2.pololetí činí ve STŘEDU  3230 ,-Kč/19 lekcí/. Každá lekce trvá 90 min.

 

ESTER KARÁSKOVÁ – HUDEBNĚ POHYBOVÝ KROUŽEK  pro děti od 4- 6ti let  –  ČTVRTEK   ( mobil 776 674 060 ,  e-mail: esterh@volny.cz ) 

Vystudovala  učitelství češtiny a pracovala jako asistentka pedagoga v lesní, státní a waldorfské školce. Ráda zpívá, nejen doma se svými dvěma dětmi, ale i v pěveckém sboru Naši pěvci. Hraje na housle, na klavír a na ukulele. V práci s dětmi si užívá možnost svobodně rozvíjet hru a skrze společné hraní a zpívání tvořit malé hudební společenství. 

…k HUDEBNÍM HRÁTKÁM

Hudebně-pohybovém kroužku objevíme, odkud se berou zvuky. Zaskáčeme si do rytmu. Procvičíme pusu, jazyk, prsty, ruce, nohy i hlavu. Zazpíváme si. Propojíme zvuk s pohybem a pocitem. Seznámíme se s hudebními nástroji. Budeme si hrát s hudbou a využijeme u toho dramatické, pohybové a výtvarné aktivity. 

Cena hudebně pohybového kroužku na 2.pololetí činí ve ČTVRTEK  2850,-Kč/19 lekcí/