Naše ateliery nabízí nejen tradiční výtvarné techniky ale často si dovolíme s dětmi i experimentovat. Kroužky jsou přístupné i pro nejmenší šikovné děti ve věku od 3-4 let. V době, kdy nás ještě pandemie nestrašila, jsme pořádali i různé víkendové aktivity, včetně výletů a výtvarných soustředění. Vstřícnost, milý přístup a entuziasmus lektorů vždy byl a je zárukou dobrého kolektivu, soustředěné zábavy i tvůrčího naplnění.

V případě potřeby dalších informací neváhejte zavolat  našim lektorkám  nebo poslat dotazy e-mailem. Na všechny ihned odpovíme.

Úhrady za jednotlivé  kroužky jsou vzhledem k distanční výuce v tomto pololetí  měsíční a přijímáme je pouze na náš účet.

Platby za jednotlivé lekce nejsou bohužel možné, po dohodě je však možné absolvovat  s dítětem  první zkušební  on-line lekci zdarma.

Sourozenci mají u nás 30% slevu.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEKTORKY  DOPOLEDNÍHO PROGRAMU 

O

OLA ZÁVADOVÁ

Vystudovala SPgŠ ( 1993-1997) v Praze obor Učitelství pro MŠ a PedFak UK (1999-2002) tentýž obor. Od roku 2001 pracovala ve Waldorfské mateřské škole v Praze 3. Zde nejprve vedla kroužek hry na zobcovou flétnu a od r. 2003 zde působila i jako učitelka až do odchodu na MD koncem r. 2007. Má ukončený Seminář Waldorfské pedagogiky pro učitelky mateřských škol a absolvovala kurz Respektovat a být respektován. V roce 2008 založila spolu s dalšími maminkami z Břevnova Klub rodičů a dětí Dvorek – pravidelná setkávání rodičů s malými dětmi (0-3roky) a podílí se na jeho organizaci. V lednu 2013 založila s Lucií Kuthanovou a Olgou Flekovou ve spolupráci se skupinou rodičů ve Studiu Paleta Klub Hnízdo, jehož je lektorkou. Má tři děti.

 

Snímek 125

GABRIELA KOPECKÁ

Vystudovala Pedagogickou fakultu na Univerzitě Mateja Bela v Banskej Bystrici obor dějepis – výtvarná výchova. Absolvovala  Školu vědomého rodičovství a Jednoletý víkendový proseminář na Akademii sociálního umění Tabor. V minulosti pracovala jako vychovatelka v Jedličkově ústavu a sociální terapeutka v Dílně Eliáš. Během mateřské dovolené spolupracovala s Klubem rodičů a dětí Dvorek. Má tři děti.

 

IMG_4274

OLGA FLEKOVÁ

Vystudovala DAMU, obor herectví se zaměřením na autorskou tvoru a pedagogiku, Studovala Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. V minulosti pracovala jako učitelka ve Waldorfské mateřské škole v Praze 3, v současné době pracuje jako kordinátorka Centra Amelie Praha a terapeutka v přímé práci s klienty, vede divadelní a pohybové dílny pro lidi s mentálním postižením.

.

 

Ceny za dopolední program najdete na samostatné stránce HNÍZDA

LEKTORKY  ODPOLEDNÍHO PROGRAMU

VZHLEDEM K NAŘÍZENÍ VLÁDY JSME BYLI NUCENI PŘEJÍT NA DISTANČNÍ VÝUKU, KTERÁ SE KONÁ POD VEDENÍM LEKTORKY

Jany Jandáčkové každou  STŘEDU v obvyklých časech původních kroužků 

Jana je grafička a ilustrátorka. Vystudovala grafický design na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. Má za sebou studijní a pracovní stáže v Paříži, mimo jiné v Paris 8. Art Plastique.  S knihou Živěna sbírá ostružiny získala 3. místo v soutěži o Národní cenu studentského designu v roce 2011.S knihou Živěna sbírá ostružiny získala 3. místo v soutěži o Národní cenu studentského designu v roce 2011. Vytvořila Ilustrace ke knize Syrovátka sytí selátka (2018) a vizuální styl festivalu dětských knih Literartura (2019).

 

Na měsíc březen je cena 600,- Kč 

 

Marie Šefernová

Již od dětství jsem byla obklopena uměním a kreativním prostředím. To mě přirozeně vedlo k tomu abych se tomuto oboru věnovala i dále a to na střední UMPRUM v Uherském hradišti, kde jsem se zaměřila na grafiku. V tom jsem dále pokračovala na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara v Plzni. Protože jsem chtěla prohloubit své znalosti i v teoretické části umění začala jsem studovat v roce 2017 Dějiny výtvarného umění na KTF UK v Praze.

Na výtvarném projevu malých dětí, mě fascinuje jejich tvořivost a kreativita bez obav a strachu hodnocení druhých. Tento způsob bych v nich chtěla dále rozvíjet pomocí zajímavých témat a různých výtvarných technik. Při tvoření bych také využila svých znalostí z oboru dějin umění a ráda bych dětem předala společnou radost z jejich výtvorů.

 

Anna Marková Císařovská /ČTVRTEČNÍ  DRAMAŤÁČKY  HNÍZDA/

     

Jsem herečka, ale nyní především máma. Vystudovala jsem DAMU obor činoherní herectví a teď studuji podstatu života prostřednictvím svých dětí. Učila jsem dramatický obor na ZUŠ, založila vlastní Dětské divadelní studio Strašilka, spoluzaložila Divadlo X10, kde jsem sama hrála až do nástupu na mateřskou. Příležitostně točím, dabuji, nahrávám, dlouhodobě spolupracuji s rádiem PIGY, píšu. Mám ráda život a svět, poznávání poznaných i nepoznaných, cestování, náhodná setkání a oka-mžiky přítomnosti. 

Cena ČTVRTEČNÍCH DRAMAŤÁČKŮ  pro mladší děti 2250 – Kč za pololetí /září – leden 2021/ zahrnuje 15 lekcí/ 60 minut

Cena DRAMAŤÁČKU PRO STARŠÍ DĚTI  3450,- Kč zahrnuje 15 lekcí po 120 minutách

Sourozenci mají 30%  slevu