MILÍ RODIČOVÉ A VÁŽENÍ ZÁJEMCI A PŘÍZNIVCI KLUBU HNÍZDO VE STUDIU PALETA,

HLÁSÍME SE S PLÁNOVANÝMI NOVINKAMI od září 2024:
  
 
Nové měsíční  ceny Hnízda pro školní rok 2024-2025
 
   
dopoledne 8.30 -13.30 hodin
 
 
měsíční paušál 
 
 
pobyt v Hnízdě 3 dny v týdnu   /417,-Kč za  1 dopoledne/
        5000,-Kč
     
pobyt v Hnízdě 4 dny v týdnu / 375,-Kč za 1 dopoledne/
        6000,-Kč
     
pobyt v Hnízdě 5 dnů v týdnu  / 325,-Kč za 1 dopoledne/
        6500,-Kč

 

Měsíční ceny zahrnují program a materiály pro 12 dětí denně
 
 
Provoz Klubu Hnízdo plánujeme od září 2024 prodloužit takto:
v pondělí – čtvrtek do 14.30  hodin
 páteční provoz bude max. do 13.30hodin.
 
Cena za 1 odpoledne bude 120,- Kč  a maximální kapacita 6 dětí (z ranního Hnízda) .
 
Všechny NOVÉ zájemce O PŘIJETÍ do Klubu Hnízdo již teď zveme na neformální setkání s námi na dětském hřišti v Junácké ulici, 
kde býváme vždy pondělí – čtvrtky mezi 11 – 11.30 
 
Pro přihlášeni Vašeho ptáčátka, prosím, pište na email: hnizdo.paleta@gmail.com celé jeho jméno + datum narození + telefon na Vás. Ozveme se Vám na jaře a pozveme vás s dětmi do Palety na ZÁPISOVÁ SETKÁNÍ.

Těšíme se na viděnou!

 
Pokud budete chtít doplňující informace, neváhejte, pište na: hnizdo.paleta@gmail.com 

 

 

HNIZDO

 

 

JAK TO U NÁS CHODÍ

V Klubu Hnízdo panuje domácí atmosféra, založená na principech waldorfské pedagogiky. Maximální počet dětí ve skupině je 12, v Hnízdě o ně pečují vždy dvě kvalifikované lektorky s pedagogickým vzděláním.

Děti se u nás mohou svobodně a všestranně rozvíjet při tvořivých činnostech (malování, modelování, kreslení atd.) a prostřednictvím smysluplných činností (prostírání stolu, úklid, sebeobsluha atd.) vedeme děti k samostatnosti. Zároveň tak posilujeme jejich vědomí sounáležitosti a vzájemného respektu.

Řada z vás již ví, že naše HNÍZDO vychází z WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY. Pokud byste se rádi dozvěděli více,
informace najdete  na následujících odkazech:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12663174670-waldorfska-skola/
 
…rozhovor na MAMAGANGU s předsedkyní Asociace WMŠ Madlen Šílovou. odkaz na podcast ZDE: https://www.mamagang.sk/category/nezaradene/
 
… a také se můžete podívat na naše video z pouštění lodiček ve Hvězdě – https://youtu.be/EUBcjJHJ6GQ

Dopolední program má jasně danou strukturu, jeho pravidelný rytmus odpovídá potřebám a zájmům dětí předškolního věku. Děti přicházejí mezi 8.00 a 8.30 a do 9.15 hod. si mohou hrát s hračkami (převážně) z přírodních materiálů či ručně vyrobenými (skládačky, stavebnice ze dřeva), kreslit s voskovými bločky nebo jsou zváni k tvořivým činnostem daného dne (každý den je vyhrazen pro jinou činnost – modelování z přírodních materiálů, malování akvarelovými barvami, vyrábění drobností, pečení, celodenní výprava do přírody). Po společném úklidu se vždy společně v kroužku přivítáme se skřítkem Lístkem, zazpíváme si a zatancujeme. Stolování u svačiny i u oběda je pro nás každodenním rituálem, při kterém vedeme děti k úctě k jídlu a přírodě. Po svačině zpravidla odcházíme ven na přilehlé hřiště v Junácké ul. či Pod Marjánkou. Důležité místo v každodenním programu má také klasická vyprávěná pohádka před obědem. Prostřednictvím jejích obrazů a symbolů se dětem otvírají brány lidské moudrosti.

A od letošního roku (2021) přibyla k našim dopoledním činnostem i Eurytmie, která pohybem zviditelňuje řeč nebo hudbu. Tato činnost léčivě působí na celý organismus, podporuje správný rozvoj vnitřních, životně důležitých orgánů a pomáhá při utváření řečových schopností i při korekci vad ve výslovnosti. Umožňuje dětem v pohybu zažívat a prociťovat děje a nálady pohádkového obrazného světa, a zároveň je učí pohybovat se v prostoru s ohledem na své vrstevníky ve skupině. 

Spolupráce s rodinou

Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči.

Kromě nezbytné finanční podpory a příprav obědů se rodiče spolupodílejí na slavnostech a akcích v průběhu celého roku. V Paletě pořádáme pravidelná večerní setkání rodičů Hnízda (cca jednou za měsíc), při kterých si povídáme o dětech a chystáme dětem společně slavnosti, a také vyrábíme a kutíme různé hračky a pomůcky do Hnízda.

 

Slavnosti, které během roku slavíme:

Září – Václavská a Michaelská slavnost (kolem 28. a 29. 9.)

Říjen – Slavnost Stromu (kolem 18. 10.)

Listopad – Svatomartinská slavnost s lampionovým průvodem (kolem 11. 11.)

Prosinec – Adventní slavnost a dílny (Dýchánek) v Paletě

Leden – Tříkrálová slavnost

Únor – Masopust

Březen – Jarní slavnost

Duben – Velikonoční slavnost a dílny v Paletě

Květen – Otvírání studánek (kolem 30. 5.)

Červen – Svatojánská slavnost (kolem 24. 6.)

Rytmus dopoledne:

8.00 – 9.30 – přicházení dětí, volná hra a estetické činnosti v týdnu

9.30 — 10.00 – uklízení a společný kroužek

10.00 — 10.15 – hygiena a svačina (vlastní)

10.15 — 10.30 – oblékání a odchod ven

10.30 — 11.30 – pobyt venku – na hřišti (v ul. Junácká nebo Pod Marjánkou)

11.30 – 12.00 – převlékání, hygiena a pohádka (vyprávěná nebo hraná)

12.00 – 12.30 – oběd (z vlastních zdrojů – ohříváme)

12.30 – 13.00 – loučení a odcházení domů

 

Koho v Hnízdě ráno najdete:

Pondělí až středa – Ola Závadová a Gábina Kopecká

Čtvrtek – Gábina Kopecká a Olinka Fleková

Pátek – Ola Závadová a Olinka Fleková

LEKTORKY KLUBU HNÍZDO

Olga Závadová 

Vystudovala SPgŠ ( 1993-1997) v Praze obor Učitelství pro MŠ a PedFak UK (1999-2002) tentýž obor. Od roku 2001 pracovala ve Waldorfské mateřské škole v Praze 3. Zde nejprve vedla kroužek hry na zobcovou flétnu a od r. 2003 zde působila i jako učitelka až do odchodu na MD koncem r. 2007. Má ukončený Seminář Waldorfské pedagogiky pro učitelky mateřských škol a absolvovala kurz Respektovat a být respektován. V roce 2008 založila spolu s dalšími maminkami z Břevnova Klub rodičů a dětí Dvorek – pravidelná setkávání rodičů s malými dětmi (0-3roky) a podílí se na jeho organizaci. V lednu 2013 založila s Lucií Kuthanovou a Olgou Flekovou ve spolupráci se skupinou rodičů ve Studiu Paleta Klub Hnízdo, jehož je lektorkou. Má tři děti.

mobil: Ola Závadová 732 788 774
email: ola.zavadova@gmail.com

O

 

Gabriela Kopecká

vystudovala Pedagogickou fakultu na Univerzitě Mateja Bela v Banskej Bystrici obor dějepis – výtvarná výchova. Absolvovala  Školu vědomého rodičovství a Jednoletý víkendový proseminář na Akademii sociálního umění Tabor. V minulosti pracovala jako vychovatelka v Jedličkově ústavu a sociální terapeutka v Dílně Eliáš. Během mateřské dovolené spolupracovala s Klubem rodičů a dětí Dvorek. Má tři děti.

mobil: 605 160 545

email: gabriela.kopecka@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

Olga Fleková

Vystudovala DAMU, obor herectví se zaměřením na autorskou tvoru a pedagogiku, Studovala Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. V minulosti pracovala jako učitelka ve Waldorfské mateřské škole v Praze 3, v současné době pracuje jako kordinátorka Centra Amelie Praha a terapeutka v přímé práci s klienty, vede divadelní a pohybové dílny pro lidi s mentálním postižením.

mobil: 737 556 330

email: olgaflekova@seznam.cz

IMG_4274

 


OLYMPUS DIGITAL CAMERA    Jaro v Hnízdě    OLYMPUS DIGITAL CAMERA  2014-10-23 11.17.33      2014-06-02 09.08.36  2014-03-31 09.21.59  2014-01-30 10.09.26