Hola Hola, HNÍZDO volá nová ptáčátka na školní rok 2020/2021!

Návštěvy a zápisy proběhnou koncem května a začátkem června 2020

Neváhejte, pište na: hnizdo.paleta@gmail.com 

nebo volejte 732 788 774 , těšíme se na vás !

Ola Závadová a spol.

 

HNIZDO

Klub Hnízdo otvírá své brány pro předškolní děti ve věku od 3 do 6 let

od PONDĚLÍ do PÁTKU od 8 – 13 hod.

POZOR NOVĚ!!! Od ZÁŘÍ 2020 s možností NAVAZUJÍCÍCH ODPOLEDNÍCH KROUŽKŮ od po-čt s lektorkami Studia Paleta

( TENTO PRODLOUŽENÝ POBYT doporučujeme JEN pro starší děti od 4 let )

Ceny  v Klubu HNÍZDO (platné od září 2019):    2 600,- /2 dny v týdnu/měsíčně včetně obědů

                                                                                               3 200,-/3 dny v týdnu/měsíčně včetně obědů

                                                                                               4 300,-/5 dnů v týdnu/měsíčně včetně obědů

Zájemci se mohou průběžně hlásit na emailu hnizdo.paleta@gmail.com, zápis na další školní rok pořádáme vždy na přelomu května a června.

Těšíme se na nové kamarády!

 

JAK TO U NÁS CHODÍ

V Klubu Hnízdo panuje domácí atmosféra, založená na principech waldorfské pedagogiky. Maximální počet dětí ve skupině je 12, v Hnízdě o ně pečují vždy dvě kvalifikované lektorky s pedagogickým vzděláním.

Děti se u nás mohou svobodně a všestranně rozvíjet při tvořivých činnostech (malování, modelování, kreslení atd.) a prostřednictvím smysluplných činností (prostírání stolu, úklid, sebeobsluha atd.) vedeme děti k samostatnosti. Zároveň tak posilujeme jejich vědomí sounáležitosti a vzájemného respektu.

Dopolední program má jasně danou strukturu, jeho pravidelný rytmus odpovídá potřebám a zájmům dětí předškolního věku. Děti přicházejí mezi 8.00 a 8.30 a do 9.15 hod. si mohou hrát s hračkami (převážně) z přírodních materiálů či ručně vyrobenými (skládačky, stavebnice ze dřeva), kreslit s voskovými bločky nebo jsou zváni k tvořivým činnostem daného dne (každý den je vyhrazen pro jinou činnost – modelování z přírodních materiálů, malování akvarelovými barvami, vyrábění drobností, pečení, celodenní výprava do přírody). Po společném úklidu se vždy společně v kroužku přivítáme se skřítkem Lístkem, zazpíváme si a zatancujeme. Stolování u svačiny i u oběda je pro nás každodenním rituálem, při kterém vedeme děti k úctě k jídlu a přírodě. Po svačině zpravidla odcházíme ven na přilehlé hřiště v Junácké ul. či Pod Marjánkou. Důležité místo v každodenním programu má také klasická vyprávěná pohádka před obědem. Prostřednictvím jejích obrazů a symbolů se dětem otvírají brány lidské moudrosti.

Spolupráce s rodinou

Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči.

Kromě nezbytné finanční podpory a příprav obědů se rodiče spolupodílejí na slavnostech a akcích v průběhu celého roku. V Paletě pořádáme pravidelná večerní setkání rodičů Hnízda (cca jednou za měsíc), při kterých si povídáme o dětech a chystáme dětem společně slavnosti, a také vyrábíme a kutíme různé hračky a pomůcky do Hnízda.

 

Propojení s Klubem Dvorek

Klub Dvorek pro malé děti (0-3 roky) s rodiči, který až do konce školního roku 2016/17 působil také ve Studiu Paleta, spojují s Klubem Hnízdo nejen společné principy (waldorfská pedagogika, důraz na přirozený rozvoj dětí apod.) a osoby (např. Ola Závadová, která stála u zrodu obou klubů a nyní působí na Dvorku). Hnízdo společně s Dvorkem pořádá také některé slavnosti v roce (například Svatomartinský průvod, Masopust, Adventní a Velikonoční dílny v Paletě atd.). Pokud chcete svá dítka připravit na vstup do Hnízda (podobný rytmus dne, hračky, společný kroužek a stolování, pohádka…), vřele doporučujeme navštěvovat Klub Dvorek, který nyní působí v novém břevnovském KOMUNITNÍM CENTRU NESEDÍM, SOUSEDÍM. Více informací najdete na https://www.facebook.com/nesedimsousedim/

Slavnosti, které během roku slavíme:

Září – Václavská a Michaelská slavnost (kolem 28. a 29. 9.)

Říjen – Slavnost Stromu (kolem 18. 10.)

Listopad – Svatomartinská slavnost s lampionovým průvodem (kolem 11. 11.)

Prosinec – Adventní slavnost a dílny (Dýchánek) v Paletě

Leden – Tříkrálová slavnost

Únor – Masopust

Březen – Jarní slavnost

Duben – Velikonoční slavnost a dílny v Paletě

Květen – Otvírání studánek (kolem 30. 5.)

Červen – Svatojánská slavnost (kolem 24. 6.)

Rytmus dopoledne:

8.00 – 9.30 – přicházení dětí, volná hra a estetické činnosti v týdnu

9.30 — 10.00 – uklízení a společný kroužek

10.00 — 10.15 – hygiena a svačina (vlastní)

10.15 — 10.30 – oblékání a odchod ven

10.30 — 11.30 – pobyt venku – na hřišti (v ul. Junácká nebo Pod Marjánkou)

11.30 – 12.00 – převlékání, hygiena a pohádka (vyprávěná nebo hraná)

12.00 – 12.30 – oběd (z vlastních zdrojů – ohříváme)

12.30 – 13.00 – loučení a odcházení domů

 

Koho v Hnízdě ráno najdete:

Pondělí až středa – Ola Závadová a Gábina Kopecká

Čtvrtek – Gábina Kopecká a Olinka Fleková

Pátek – Ola Závadová a Olinka Fleková

LEKTORKY KLUBU HNÍZDO

Olga Fleková

Vystudovala DAMU, obor herectví se zaměřením na autorskou tvoru a pedagogiku, Studovala Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. V minulosti pracovala jako učitelka ve Waldorfské mateřské škole v Praze 3, v současné době pracuje jako kordinátorka Centra Amelie Praha a terapeutka v přímé práci s klienty, vede divadelní a pohybové dílny pro lidi s mentálním postižením.

mobil: 737 556 330

email: olgaflekova@seznam.cz

IMG_4274

Gabriela Kopecká

vystudovala Pedagogickou fakultu na Univerzitě Mateja Bela v Banskej Bystrici obor dějepis – výtvarná výchova. Absolvovala  Školu vědomého rodičovství a Jednoletý víkendový proseminář na Akademii sociálního umění Tabor. V minulosti pracovala jako vychovatelka v Jedličkově ústavu a sociální terapeutka v Dílně Eliáš. Během mateřské dovolené spolupracovala s Klubem rodičů a dětí Dvorek. Má tři děti.

mobil: 605 160 545

email: gabriela.kopecka@seznam.cz

Snímek 125

 

Olga Závadová 

Vystudovala SPgŠ ( 1993-1997) v Praze obor Učitelství pro MŠ a PedFak UK (1999-2002) tentýž obor. Od roku 2001 pracovala ve Waldorfské mateřské škole v Praze 3. Zde nejprve vedla kroužek hry na zobcovou flétnu a od r. 2003 zde působila i jako učitelka až do odchodu na MD koncem r. 2007. Má ukončený Seminář Waldorfské pedagogiky pro učitelky mateřských škol a absolvovala kurz Respektovat a být respektován. V roce 2008 založila spolu s dalšími maminkami z Břevnova Klub rodičů a dětí Dvorek – pravidelná setkávání rodičů s malými dětmi (0-3roky) a podílí se na jeho organizaci. V lednu 2013 založila s Lucií Kuthanovou a Olgou Flekovou ve spolupráci se skupinou rodičů ve Studiu Paleta Klub Hnízdo, jehož je lektorkou. Má tři děti.

mobil: Ola Závadová 732 788 774
email: ola.zavadova@gmail.com

O


OLYMPUS DIGITAL CAMERA    Jaro v Hnízdě    OLYMPUS DIGITAL CAMERA  2014-10-23 11.17.33      2014-06-02 09.08.36  2014-03-31 09.21.59  2014-01-30 10.09.26