DSC07907

Tak tedy a především jsme malé výtvarné studio a bydlíme na Praze 6 v Břevnově. Chceme vás pozvat do našeho webového atelieru a představit v naší galerii  alespoň zlomek toho, co u nás ve studiu vzniká. A nejenom to, seznámíme vás také se všemi, kteří se na činnosti studia dlouhodobě podílejí, a bez kterých si jeho fungování již neumíme ani představit. Ale nejsme jen a jen  výtvarné studio. Již  před více než 8 lety u nás  vznikl projekt  KLUB HNÍZDO, o jehož zaměření se více dozvíte na samostatné stránce  našeho webu. Součástí naší práce je i externí vedení výtvarného kroužku v MŠ na Praze 6 a Praze 5 .

Tak a teď bychom mohli alespoň trochu vysvětlit o co se v našem studiu snažíme, jak jsme byli úspěšní v minulosti, s kým spolupracujeme, a jak nám to vlastně dneska jde.

V prvé řadě jsme připravili pro děti inspirativní prostředí, neboť chceme, aby se děti u nás cítily nejen jako doma ale především, aby vše co vidí kolem sebe pozorně vnímaly. Nejsme žádná škola a proto také děti „nestrašíme“ klasickými školními výtvarnými metodami ale umožňujeme jim experimentovat i s netradičními  výtvarnými materiály a technikami. Neznamená to ale, že bychom děti neučili jak správně pracovat s keramickou hmotou či použít tiskařský lis.

IMG_5689   IMG_5181

I na to jsme úplně a bezezbytku připraveni. A je zcela samozřejmé, že se o výsledky našeho společného snažení s vámi  rádi rozdělíme  v naší  fotografické galerii.

Naučíme také vaše děti spolupracovat na společných projektech, což považujeme za nesmírně důležité a pro jejich další člověčí rozvoj velmi podstatné.

A abychom nezapomněli, nebudeme s dětmi trávit čas jen a jen ve studiu, občas si vyrazíme na vycházku do Muzea, na výstavu či jen tak do parku, abychom se nechali inspirovat barvami či tvary kolem nás. A protože je nás ve studiu více, rozdělili jsme se do jednotlivých kroužků, na které se můžete podívat a případně si z nich vybrat i ten pro vás zcela a úplně nejzajímavější. Jsme  obecně prospěšnou společností a že veškeré naše aktivity si financujeme převážně sami za příležitostné  dotační podpory Mč Praha 6 .

Každý  školní rok je zpravidla tematicky zaměřen a toto téma nás provádí celým jeho průběhem. Jeho pěkným vyústěním  společná výstava realizovaných prací.

 

2009-06-19-BV

 

Přehled získaných grantů a finančních příspěvků za poslední  roky

Rok 2017 – Finanční příspěvek MČ Praha 6    Dotační program Sport a volný čas: Projekt BYLO NEBYLO/30 400,-Kč/

Rok 2018 – Finanční příspěvek MČ Praha 6    Dotační program Sport a volný čas : Projekt ŠESTKA- MOJE DOMA /35 000,-Kč/

Rok 2019 – Finanční příspěvek MČ Praha 6    Dotační program Sport a volný čas : Projekt  TRIČKIÁDA /14 700,- Kč /

Sociální a návazné služby pro rok 2019  :         Projekt KERAMIKA V KAŽDÉM VĚKU /10 000,-Kč/

Aktivní Šestka 2019 : KNIHA JE ZAHRADA, KTEROU NOSÍME V KAPSE /30 100,-Kč/

 

PODPOŘTE NÁS

VÝTVARNÉ STUDIO PALETA OSLAVILO V LETOŠNÍM ROCE JIŽ 27 LET SVÉ EXISTENCE.

Za tuto neuvěřitelně  dlouhou dobu se  zdařilo alespoň trochu pootevřít dveře do výtvarného světa  stovkám dětí, které  jeho výtvarné  kurzy až doposud navštívily. Děti měly možnost poznat práci řady umělců v jejich atelierech a zamýšlet se nad tím, jak a proč výtvarná  díla vznikají a jakou roli hraje vztah výtvarníka k místu kde tvoří. Mohly  rozvíjet své přirozené vlohy v inspirativním a kreativním prostředí našeho studia, experimentovat s nejrůznějšími materiály a technikami  i hledat cesty jak vzájemně spolupracovat. Součástí výtvarné práce  byla  i reflexe v podobě  účasti  na výtvarných soutěžích či prezentace na realizovaných výstavách.

Studio paleta je svým právním statutem obecně prospěšnou společností a vzhledem k jeho charakteru neziskové organizace nemá s výjimkou plateb za pořádané kroužky jiný zdroj svých příjmů / samozřejmě nepočítáme-li  finanční příspěvky od Úřadu městské části Praha 6 a Magistrátu hlavního města  Prahy v rámci vypsaných grantových programů / či občasné finanční výpomoci od rodičů dětí

Vzhledem k tomu, že nechceme řešit chybějící finanční prostředky na úkor našich budoucích výtvarníků, resp. jejich rodičů, rozhodli jsme se hledat dalšího partnera, pro kterého jsou námi výše uvedené hodnoty rovněž blízké, a který by formou finanční či materiální podpory napomohl překlenout již zmíněný nedostatek. Nechceme na tomto místě příliš zdůrazňovat, že poskytnuté finanční dary umožní jejich poskytovateli snížit základ daně ze zisku ( Zákon č.586/1992 Sb §15, odst.1), jsme totiž přesvědčeni, že jakákoliv pomoc představuje v dnešní době pro obě  strany mnohem vyšší hodnotu.

Z těchto důvodů si  Vás  dovolujeme takto veřejně oslovit a požádat  o sponzorský dar.

Jako nezisková organizace uvítáme s otevřenou náručí každého, kdo  nám  nabídne jakoukoliv formu pomoci !

Finanční dary mohou být vázané na podporu konkrétního kroužku, konkrétní akce nebo obecně podporující  naši činnost. Taktéž  velmi rádi přivítáme Vaši materiální podporu a to v nejrůznějších formách -v podobě výtvarných potřeb pro kroužky, spotřebního kancelářského zboží apod.

A co vám můžeme přislíbit, resp. naším spolupartnerstvím poskytnout?

Kromě již zmíněných daňových úlev jsme schopni :

  1. Poskytnout některé zdařilé práce do interiéru vaší společnosti
  2. Umístit vaše logo  na  webu našeho občanského sdružení a představit vás zde jako našeho sponzora.

V případě Vašeho zájmu  se budeme  těšit na možnost představit Vám naše aktivity osobně.

Naše IČ 270 35 344

Číslo našeho dárcovského účtu : 5854993379/0800

Za Vaši podporu Vám mnohokrát děkujeme!