DSC07907

 

Tak tedy a především jsme malé výtvarné studio a bydlíme na Praze 6 v Břevnově. Chceme vás pozvat do našeho webového atelieru a představit v naší galerii  alespoň zlomek toho, co u nás ve studiu vzniká. A nejenom to, seznámíme vás také se všemi, kteří se na činnosti studia dlouhodobě podílejí, a bez kterých si jeho fungování již neumíme ani představit. Ale nejsme jen a jen  výtvarné studio. Již  před více než dvěma  roky u nás  vznikl projekt  pro HNÍZDO o jehož zaměření se více dozvíte na samostatné stránce  našeho webu.

Tak a teď bychom mohli alespoň trochu vysvětlit o co se v našem studiu snažíme, jak jsme byli úspěšní v minulosti, s kým spolupracujeme, a jak nám to vlastně dneska jde.

V prvé řadě jsme připravili pro děti inspirativní prostředí, neboť chceme, aby se děti u nás cítily nejen jako doma ale především, aby vše co vidí kolem sebe pozorně vnímaly. Nejsme žádná škola a proto také děti „nestrašíme“ klasickými školními výtvarnými metodami ale umožňujeme jim experimentovat i s netradičními  výtvarnými materiály a technikami. Neznamená to ale, že bychom děti neučili jak správně pracovat s keramickou hmotou či použít tiskařský lis.

IMG_5689   IMG_5181

I na to jsme úplně a bezezbytku připraveni. A je zcela samozřejmé, že se o výsledky našeho společného snažení s vámi  rádi rozdělíme  v naší  fotografické galerii.

Naučíme také vaše děti spolupracovat na společných projektech, což považujeme za nesmírně důležité a pro jejich další člověčí rozvoj velmi podstatné.

A abychom nezapomněli, nebudeme s dětmi trávit čas jen a jen ve studiu, občas si vyrazíme na vycházku do Muzea, na výstavu či jen tak do parku, abychom se nechali inspirovat barvami či tvary kolem nás. A protože je nás ve studiu více než 70, rozdělili jsme se do jednotlivých kurzů, na které se můžete podívat a případně si z nich vybrat i ten pro vás zcela a úplně nejzajímavější.A zcela pro pořádek ještě uvádíme, že jsme se  stali obecně prospěšnou společností, a že veškeré naše aktivity si financujeme převážně sami, a že dlouhodobě spolupracujeme s Mč Praha 6 a Magistrátem hl.m.Prahy, kteří  naše některé projekty podporují   finančními příspěvky z grantových programů.

Každý rok je tematicky zaměřen a toto téma nás provádí celým jeho průběhem. . Nezapomeňte se proto podívat na samostatnou stránku  projektu na našem webu, zcela jistě tam objevíte spoustu zajímavých informací a výtvarných inspirací. A o tom, že každý rok je završen společnou výstavou realizovaných prací se nemusíme ani široce rozepisovat.

 

2009-06-19-BV

CO UŽ MÁME HOTOVO

ROK 2011

Duben  – Pálení čarodějnic Na Ladronce /výroba čarodějnice/

Květen – Výstava v Divadle MINOR „ DŽUNGLE – ZRCADLENÍ“

Červen – Brána volného času dokořán

Září     –  LADRONKAFEST /Prezentace studia – Výtvarná dílna/

             – TÝDEN ZDRAVÉ ŠESTKY /Den otevřených dveří – Výtvarná dílna/

Prosinec – První společná návštěva Národní Galerie

Prohlídka soch M.Brauna ve Schwarzenberském paláci, kde je expozice Baroko v Čechách. Provedla nás lektorka Romana Petráková.Podívali jsme se i do haptické části expozice a vše si poctivě ohmatali.Také jsme si kreslili.

 

ROK 2012

Březen – Druhá společná návštěva Národní Galerie   

Duben –  Pálení čarodějnic Na Ladronce /výroba čarodějnice/

Květen – Brána volného času dokořán

Červen – DEN ZMRZLINY – Angelato Café, Praha 1, Rytířská 27

             – Výstava na konci školního roku ve Studiu paleta

Prosinec – Adventní dílny ve Studiu Paleta

 

ROK 2013

Březen – MASOPUST v klubu Hnízdo ve Studiu Paleta

             – Velikonoční dílny ve Studiu Paleta

             – PÁLENÍ MORENY v Divoké Šárce

Duben  – Společná návštěva Muzea Hl.m.Prahy – Langweilův model

Květen – Pálení čarodějnic – Břevnovský klášter

             – Společná návštěva dětského hřiště U Letenského zámečku

                / projektVeřejný prostor/

Červen – BRÁNA VOLNÉHO ČASU DOKOŘÁN

                / účast na projektu MČ Praha 6 v ZŠ Emmy Destinové/

              – Výstava na konci školního roku ve Studiu Paleta

Červenec – PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR ve Studiu Paleta

Září  – LADRONKAFEST

ROK 2014

Květen – Pálení čarodějnic na Ladronce
(čarodějnici vytvořily děti z našeho studia)

Červen – BRÁNA VOLNÉHO ČASU DOKOŘÁN

/ účast na projektu MČ Praha 6 v ZŠ Emmy Destinové/

               – Společná návštěva atelieru Dagmar Jurčíkové – porcelánové panenky

               – Vernisáž výstavy „Alenka v říši divů“ ve Studiu paleta

Červenec – PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR ve Studiu Paleta

ROK 2015

 • Masopust na hřišti / Břevnov/
 • Návštěva muzea Karla Zemana / součást projektu BUDOUCNOST/
 • Zdravá šestka / Dny otevřených dveří/
 • Montmartre – Tejnka / výtvarná dílna/
 • Volnočasový festival na Ladronce /výtvarná dílna/
 • Pálení Čarodějnice na Ladronce /výroba čarodějnice/
 • Brána volného času dokořán ( účast na projektu MČ Praha 6 v ZŠ Emmy Destinové)
 • Účast na akcích pro veřejnost v Břevnově – ZAŽÍT PŘEVNOV JINAK
 • Promítání DIA pohádek pro nejmenší + výtvarné dílny
 • keramické kroužky pro seniory – Centrín
 • Amatérská výroba triček
 • Vánoční dýchánek
 • Vánoční trhy na Kulaťáku – Tvorba a instalace Betlému

ROK 2016

 • sobotní výtvarné  rendezvouse -výtvarná dílna  (vlastní divadýlko, scénografie, loutky)
 • kurz šití panenek
 • pohádky z promítačky KUBULA KUBA KUBIKULA
 • Masopust na břevnovském hřišti
 • pohádky z promítačky ALADÍNOVA KOUZELNÁ LAMPA
 •   sobotní výtvarné  rendezvouse -výtvarná dílna ( Tam kde vznika čas – papírový objekt, práce s recyklačním materiálem )
 • pohádky z promítačky JAK KRTEK KE KALHOTKÁM PŘIŠEL
 •  sobotní výtvarné  rendezvouse -výtvarná dílna  ( Krajina fantazie – grafický workshop)
 • výroba čarodějnice – Ladronka – volnočasový festival na Praze 6
 • sobotní výtvarné  rendezvouse -výtvarná dílna ( Maska, skládaný obraz, mozaika)
 • sobotní výtvarné  rendezvouse -výtvarná dílna (Cesta do říše snů – papírový prostorový obraz)
 • výstava v Domově Sv. rodiny na Petřinách
 • Karel IV. Odkaz v kameni – Účast na sochařském sympoziu v Praze 4
 • Blešák v PALETĚ
 • Pohádky z promítačky PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
 • pohádky z promítačky ZLATOVLÁSKA
 • Adventní dílnička pro nejmenší

ROK 2017

 •  sobotní výtvarné  rendezvouse -výtvarná dílna  (karigami- papír, nůžky a cesta do příběhů)
 • pohádky z promítačky O dvánácti měsíčkách
 •  Masopust na břevnovském hřišti
 • pohádky z promítačky Hlemýždí pohádka
 • Nedělní výtvarné Randez-vouse Stroj času
 • Bleší trh vPaletě
 • Sobotní výtvarné Randez-vouse (sochařský workshop
 • Ladronkafest (výtvarná dílna, pálení čarodějnice vyrobené ve studiu )
 • BYLO NEBYLO – Výstava v kavárně kina Dlabačov
 • Příměstský tabor
 • ZŠ HEURÉKA – přednáška ve STUDIU PALETA
 • Tradiční Bleší trh
 • Vánoční dílna ve STUDIU PALETA

 

NA FOTOGRAFICKOU DOKUMENTACI ZE VŠECH AKCÍ SE MŮŽETE PODÍVAT V NAŠÍ GALERII

Přehled získaných grantů a finančních příspěvků

Rok 1998 – Grant Magistrátu hl.m.Prahy
Rok 1998 – Grant ÚMČ Praha 6
Rok 1999 – Grant ÚMČ Praha 6
Rok 2001 – Grant Magistrátu hl.m.Prahy
Rok 2002 – Grant Magistrátu hl.m.Prahy
Rok 2003 – Grant Magistrátu hl.m.Prahy
Rok 2004 – Grant Magistrátu hl.m.Prahy
Rok 2005 – Finanční příspěvek od ÚMČ Praha 6
Rok 2006 – Finanční příspěvek od ÚMČ Praha 6 /Permoník/
Rok 2006 – Finanční příspěvek od ÚMČ Praha 6 /4-letý grant/
Rok 2007 – Finanční příspěvek od ÚMČ Praha 6 /Permoník/
Rok 2008 – Finanční příspěvek od ÚMČ Praha
Rok 2009 – Finanční příspěvek od ÚMČ Praha
Rok 2010 – Finanční příspěvek od ÚMČ Praha 6
Rok 2011 –  Finanční příspěvek UMČ Praha 6
Rok 2012  – Finanční příspěvek UMČ Praha 6

Rok 2014 – Finanční příspěvek UMČ Praha 6

Rok 2015 – Finanční příspěvek UMČ Praha 6

Rok 2016 – Finanční příspěvek UMČ Praha 6

Rok 2017 -Finanční příspěvek ÚMČ Praha 6

 

PODPOŘTE NÁS

VÝTVARNÉ STUDIO PALETA OSLAVILO V LETOŠNÍM ROCE JIŽ 22 LET SVÉ EXISTENCE.

Za tuto neuvěřitelně  dlouhou dobu se  zdařilo alespoň trochu pootevřít dveře do výtvarného světa  stovkám dětí, které  jeho výtvarné  kurzy až doposud navštívily. Děti měly možnost poznat práci řady umělců v jejich atelierech a zamýšlet se nad tím, jak a proč výtvarná  díla vznikají a jakou roli hraje vztah výtvarníka k místu kde tvoří. Mohly  rozvíjet své přirozené vlohy v inspirativním a kreativním prostředí našeho studia, experimentovat s nejrůznějšími materiály a technikami  i hledat cesty jak vzájemně spolupracovat. Součástí výtvarné práce  byla  i reflexe v podobě  účasti  na výtvarných soutěžích či prezentace na realizovaných výstavách.

Studio paleta je svým právním statutem obecně prospěšnou společností a vzhledem k jeho charakteru neziskové organizace nemá s výjimkou plateb za pořádané kroužky jiný zdroj svých příjmů / samozřejmě nepočítáme-li občasné finanční příspěvky od Úřadu městské části Praha 6 a Magistrátu hlavního města  Prahy v rámci vypsaných grantových programů /.

Vzhledem k tomu, že nechceme řešit chybějící finanční prostředky na úkor našich budoucích výtvarníků, resp. jejich rodičů, rozhodli jsme se hledat dalšího partnera, pro kterého jsou námi výše uvedené hodnoty rovněž blízké, a který by formou finanční či materiální podpory napomohl překlenout již zmíněný nedostatek. Nechceme na tomto místě příliš zdůrazňovat, že poskytnuté finanční dary umožní jejich poskytovateli snížit základ daně ze zisku ( Zákon č.586/1992 Sb §15, odst.1), jsme totiž přesvědčeni, že jakákoliv pomoc představuje v dnešní době pro obě  strany mnohem vyšší hodnotu.

Z těchto důvodů si  Vás  dovolujeme takto veřejně oslovit a požádat  o sponzorský dar.

Jako nezisková organizace uvítáme s otevřenou náručí každého, kdo  nám  nabídne jakoukoliv formu pomoci !

Finanční dary mohou být vázané na podporu konkrétního kroužku, konkrétní akce nebo obecně podporující  naši činnost. Taktéž  velmi rádi přivítáme Vaši materiální podporu a to v nejrůznějších formách -v podobě výtvarných potřeb pro kroužky, spotřebního kancelářského zboží apod.

A co vám můžeme přislíbit, resp. naším spolupartnerstvím poskytnout?

Kromě již zmíněných daňových úlev jsme schopni :

 1. Poskytnout některé zdařilé práce do interiéru vaší společnosti
 2. Umístit vaše logo  na  webu našeho občanského sdružení a představit vás zde jako našeho sponzora.

V případě Vašeho zájmu  se budeme  těšit na možnost představit Vám naše aktivity osobně.

 

Naše IČ 270 35 344

Číslo našeho účtu : 224 439 389/0800

Za Vaši podporu Vám mnohokrát děkujeme!