Tvoříme s dětmi reliéf. Co je to  R E L I É F ?

Reliéf je zvláštní druh
sochy, z plochého pozadí částečně nebo úplně vyčnívá do prostoru
socha, je to vlastně plastický obraz.S dětmi jsme se pustily do tvorby
reliéfu s motivem baroka.Povídali jsme si, listovali v knížkách a pak
začali tvořit…. Začaly vznikat mušle, různé nepojmenované barokní tvary,
drapérie a ozdobné střapce, zvířata, kterými sochař  M.B.Braun doplňoval své sochy Ctností a Neřestí / beránek,páv,osel…./,operní zpěvačka, hrabě Špork atd…Použili  jsme papírovou hmotu .Na závěr jsme vymýšleli nejlepší barevné kombinace.