Ukázka prací dětí z mateřské školky na téma INDIÁNI

TECHNIKA: kresba pastelky, barevné fixy

img-181019133158_1 img-181019133024_1 img-181019132852_1 img-181019132820_1 img-181019132749_1 img-181019132646_1 img-181019132613_1 img-181019132536_1